VETERANEN WORLD CUP

Inschrijvingen voor de Veteranen WORLD CUP is weer begonnen. 8 euro via NF en anders via DE! Wij, de NBC gaan dit organiseren. Ondergeteknde is eindverantwoordelijk, mar heb de steun van medebestuursleden en onze belangrijke man, Jan Bart van Daatselaar ndoig in dit proces waarbij de laatste keren méér dan 500 deelnemers goed ingedeeld moeten worden! U mag ook 8 euro overmaken en mij een emailtje sturen, dan schrijf ik U in!

U moet wél op 01-09 van dit jaar 60 jaar jong zijn! AMICI SUMUS Joop