Contact

Bestuur

Voorzitter: vacature
Secretaris: Erik van Vliet, secretaris@correspondentieschaken.nl
Penningmeester: Jan Vosselman, penningmeester@correspondentieschaken.nl
Algemeen wedstrijdleider: Krine Faber, krineanthoniusfaber@gmail.com
Wedstrijdsecretaris: Joop Jansen, joopjansen@ziggo.nl
Communicatie en website: vacature
Algemeen: info@correspondentieschaken.nl

Plaatsingscommissie

René Raijmaekers (voorzitter)
Joop Jansen (secretaris)
John Elburg
Henk Schulenberg

Kascommissie

Lid: Ferry Lunek 2023
Lid: René Raijmaekers 2024
Reservelid: Dirk de Vries 2025

Continuïteitscommissie

Lid: Ferry Lunek
Lid: Henk Schulenberg
Lid: Jan Bart van Daatselaar

Aanmelden voor wedstrijden

Nationale wedstrijden bij: Krine Faber
Internationale wedstrijden bij: Joop Jansen
Landenwedstrijden bij: Jan Bart van Daatselaar
Postwedstrijden bij: Henk Schulenberg
Aanmelden voor ICCF wedstrijden door: Overmaken van het inschrijfgeld naar bankrekening NL75INGB0001365400, INGBNL2A t.n.v. Nederlandse Bond van Correspondentieschakers, onder vermelding van het gewenste toernooi, en bij webserver toernooien tevens door een email naar Joop Jansen.
 

Kopij Nieuwsbrief en Mailings

Anton Versteeg
Kopij voor de Nieuwsbrief of Mailings kunt u sturen naar redactie@correspondentieschaken.nl. Gaarne aanleveren in een Word document en partijen incl. analyses in Chessbase of PGN formaat.

Leden

Aan- of afmelden als lid en doorgeven wijzigingen in contactgegevens kan op de pagina Leden,
Of schriftelijk aan het secretariaat: bij voorkeur per email: secretaris@correspondentieschaken.nl