SCHENKING

SCHENKING. Een van onze leden, Peter Velthuis, is blij met onze vereniging. Hij heeft dit al enige keren laten weten aan bestuursleden.

Nu doet hij zijn prijs die hij in het jubileumtoernooi gewonnen heeft als schenking retour aan de NBC!

Een hele mooie geste!  Overigens had onze voorzitter ook al zijn prijs niet uitbetaald willen hebben die hij  verdient had. AMICI SUMUS Joop