EUROPEES KAMPIOENSCHAP.

JUBILEUMTOERNOOIEN. In November bestaan we 55 jaar. We houden weer 5 internationale jubileumtoernooien. In elke groepen kunnen een aantal Nederlandse spelers meedoen. Zie hier onder.

Alvast een voorzichtig PROFICIAT naar onze Ron Langeveld. Zijn laatste partij in het 31e wereldkampioenschap heeft hij winnend afgesloten. En passant nog een GM-norm erbij en nu afwachten of het genoeg is voor zijn 2e wereldkampioenschap, weliswaar deze keer gedeeld, maar toch.

HUB van SPIJK overleden. Een van onze leden die al vanaf het begin lid is, vanaf 1966(!!) Hub is overleden. Afgelopen week is hij op 83 jarige leeftijd overleden!

EUROPEES TEAMKAMPIOENSCHAP. Deze week is op de ICCF website de voorrondes van het Europees teamkampioenschap gezet. 

NOL's MEMORIAL

Beste schaakvrienden

Het Kandidatentoernooi van de 41e WK-cyclus 2021 start op 20 september 2021. De NBC heeft geen spelers met een kwalificatienorm, maar spelers met 2500+ mogen zich wel aanmelden om eventuele tekorten op te vullen.

We hebben van een van onze trouwste leden, Cor van Wieringen een grote financiele bijdrage gekregen voor de Nol's Memorials.

Natuurlijk hebben we COR van harte bedankt. Hier alsnog een keer! COR BEDANKT namens de NBC!!

Door omstandigheden heeft Wim Velker zich terug moeten trekken voor het Nol's teamtournament

We hebben onze penningmeester Jan Vosselman bereid gevonden zijn plaats over te nemen. DANK JAN!!

Johan Engelen, Arjen Oudheusden en Hans van Unen  spelen mee in de Semi-finals van het 45e Wereldkampioenschap. SUCCES MANNEN. Zware toernooien waar mogelijk, voor Johan de beslissende 3e IM norm mogelijk is en Arjen misschien een SIM norm kan scoren! GA ER voor!!

Pages