ALV uitgesteld

De ALV van 24 April 2021 is uitgesteld naar een nog te bepalen zaterdag in September, wel weer in Bussum.