WK-cyclus

WK-CYCLUS

Beste schaakvrienden

 Enige dagen terug heb ik de aankondiging van de voorrondes van het 46e WK-correspondentieschaak op onze website geplaatst.

Een aantal spelers heeft al voldaan aan de kwalificatie eisen van de ICCF voor deelname aan de preliminaries van het 46e wereldkampioenschap,
Zie verder:  https://www.correspondentieschaken.nl/nieuws/46e-wereldkampioenschap

Daarnaast heeft Nederland in totaal recht op 3 vrijplaatsen voor de Pre(voorronde) en de halve finale. Hoe we dit verdelen beslist het bestuur ná een voordracht van de plaatsingscommissie.

Wilt U in aanmerking komen voor een van de vrijplaatsen, óf de voorrondes óf de halve finale dan graag een emailtje naar ondergetekende. Dit vóór 20 januari

 jannesnelleke@home.nl

 

AMICI SUMUS Joop Jansen