Contact

Bestuur

Voorzitter: Albert Hebels, ahebels2@freeler.nl
Secretaris: Albert Hebels, ahebels2@freeler.nl
Penningmeester: Jan Vosselman, penningmeester@correspondentieschaken.nl
Algemene wedstrijdleider: Jos van Doorn, osvschaak@live.nl
Wedstrijdsecretaris: Joop Jansen, jannesnelleke@home.nl
Communicatie: Eric van 't Hof, info@correspondentieschaken.nl

Plaatsingscommissie

Rene Raijmaekers (voorzitter)
Eric van 't Hof (secretaris)
John Elburg
Henk Schulenberg

Zie ook Werkwijze Plaatsingscommissie

Aanmelden voor wedstrijden

NBC-wedstrijden bij: Jos van Doorn
Landenwedstrijden bij: Joop Jansen
Aanmelden voor ICCF wedstrijden door: Overmaken van het inschrijfgeld naar bankrekening NL75INGB0001365400, INGBNL2A tnv Nederlandse Bond van Correspondentieschakers, onder vermelding van het gewenste toernooi, en bij webserver toernooien tevens door een email naar Joop Jansen.

Kopij nieuwsbrief

Kopij voor de nieuwsbrief kunt u sturen naar info@correspondentieschaken.nl. Gaarne aanleveren in een Word document en partijen incl. analyses in Chessbase of PGN formaat.

Leden

Aan- of afmelden als lid, doorgeven wijzigingen contactgegevens kan op de pagina Leden
Of schriftelijk of per email aan het secretariaat:
Nederlandse Bond van Correspondentieschakers
Parallelweg 4
9919 AC  Loppersum
info@correspondentieschaken.nl

Voor vragen kunt u een email sturen aan info@correspondentieschaken.nl