Contact

Bestuur

Voorzitter: Wim van Vugt, whvvugt@xs4all.nl
Secretaris: Erik van Vliet, secretaris@correspondentieschaken.nl
Penningmeester: Jan Vosselman, penningmeester@correspondentieschaken.nl
Algemeen wedstrijdleider: Jos van Doorn, josccschaak@gmail.com
Wedstrijdsecretaris: Joop Jansen, joopjansen@ziggo.nl
Communicatie en website: vacature
Algemeen: info@correspondentieschaken.nl

Plaatsingscommissie

René Raijmaekers (voorzitter)
Joop Jansen (secretaris)
John Elburg
Henk Schulenberg

Kascommissie

Lid: Dirk de Vries 2020 
Lid: Jos van Raan 2021
Reservelid: Henk van den Bos 2022

Aanmelden voor wedstrijden

Nationale wedstrijden bij: Jos van Doorn
Internationale wedstrijden bij: Joop Jansen
Landenwedstrijden bij: Jan Bart van Daatselaar
Postwedstrijden bij: Henk Schulenberg
Aanmelden voor ICCF wedstrijden door: Overmaken van het inschrijfgeld naar bankrekening NL75INGB0001365400, INGBNL2A t.n.v. Nederlandse Bond van Correspondentieschakers, onder vermelding van het gewenste toernooi, en bij webserver toernooien tevens door een email naar Joop Jansen.

Kopij Nieuwsbrief en Mailings

Kopij voor de Nieuwsbrief of Mailings kunt u sturen naar redactie@correspondentieschaken.nl. Gaarne aanleveren in een Word document en partijen incl. analyses in Chessbase of PGN formaat.

Leden

Aan- of afmelden als lid en doorgeven wijzigingen in contactgegevens kan op de pagina Leden,
schriftelijk aan het secretariaat:
per email: secretaris@correspondentieschaken.nl