Contact

Bestuur

Voorzitter: Wim van Vugt, whvvugt@xs4all.nl
Secretaris: Wim Velker, wimvelker@hotmail.com
Penningmeester: Jan Vosselman, penningmeester@correspondentieschaken.nl
Algemeen wedstrijdleider: Vacant
Wedstrijdsecretaris: Joop Jansen, jannesnelleke@home.nl
Algemeen bestuurslid: Johan Engelen, jhhm.engelen@gmail.com

Plaatsingscommissie

Rene Raijmaekers (voorzitter)
Vacant (secretaris)
John Elburg
Henk Schulenberg

Kascommissie

Lid: vacature
Lid: Arno de Visser
Reservelid: vacature

Aanmelden voor wedstrijden

NBC-wedstrijden bij: Joop Jansen
Landenwedstrijden bij: Joop Jansen
Aanmelden voor ICCF wedstrijden door: Overmaken van het inschrijfgeld naar bankrekening NL75INGB0001365400, INGBNL2A t.n.v. Nederlandse Bond van Correspondentieschakers, onder vermelding van het gewenste toernooi, en bij webserver toernooien tevens door een email naar Joop Jansen.

Kopij nieuwsbrief

Kopij voor de nieuwsbrief kunt u sturen naar info@correspondentieschaken.nl. Gaarne aanleveren in een Word document en partijen incl. analyses in Chessbase of PGN formaat.

Leden

Aan- of afmelden als lid, doorgeven wijzigingen contactgegevens kan op de pagina Leden
Of schriftelijk of per email aan het secretariaat:
Nederlandse Bond van Correspondentieschakers
Duinroos 14
3831 CE Leusden
info@correspondentieschaken.nl