Henk Schulenberg, heeft zowel de test voor de server als postschaken met succes afgerond.

Henk gaat nu voor TD 1 te worden! Succes Henk!

De meest gebezigde termen.

Het Nederlands kampioenschap 2018 in beëindigd. De winnaar stond al langere tijd vast. John Stigter is de overtuigende winnaar. Na de einddatum stonden ng 4 partijen open. Na de claims hoefde er maar één partij gearbitreerd te worden.

Giel Massy heeft in het volgende toernooi: https://www.iccf.com/event?id=84404&nbs

Vandaag ontvingen we bericht dat ons erelid, oud-voorzitter, schaakhistoricus en Ridder in de Orde van Oranje-Nassau Leo Diepstraten is overleden. R.I.P. Leo.

Ralf Keijzer heeft in het volgende toernooi https://www.iccf.com/event?id=84828 zijn 2e CCM norm gescoord en daarmee zijn titel verkregen. Proficiat Ralph!

Vandaag werden we in kennis gesteld dat op 6 juli 2020 is overleden Leonard Oosters na een verkeersongeluk tijdens zijn fietsvakantie in Frankrijk. Hij werd op zijn racefiets geschept door een personenauto. Veel sterkte aan de familie.

Gisteren heb ik een stukje geschreven over Nol op de ICCF-website. Zie; https://www.iccf.com/message?message=1391

Daarvoor had ik een aantal bestuurslleden van de ICCF al persoonlijk op de hoogte gebracht.

Met droefenis bereikte ons het bericht dat "onze Nol" is overleden. Onze gedachten zijn bij zijn familie en dierbaren.

R.I.P.

De rouwkaart

Fred Reulink heeft in https://www.iccf.com/event?id=86775 zijn eerste CCE-norm gehaald. Proficiat Fred!

Pages