Onze plaatsingscommissie zou graag alle aanmeldingen ontvangen vóór 27 januari a.s. om een goed voorstel aan het bestuur voor te leggen.

Elo tussen 2276 en 2325 volgens ratinglijst 2018/2? Dan zijn we op zoek naar je. Slechts één speler mogen we afvaardigen voor het WCCF 6.

13 spelers met als doelstelling een cat 1 bijeen te brengen. Aanvang in April.

De toernooiaankondigen stromen binnen, maar hier is haast bij...

Opgeven bij Joop vóór 20 December, dat is nog een koud kort weekje.

Toernooi startdatum 19 Juni 2018

We mogen in elke categorie één speler afvaardigen. Ratinglijst 2018/2, wanneer elo zakt tussen nominatie en toernooistart, kan plaatsing in een lagere categorie plaatsvinden.

GAM04-C cat 10, 14 spelers elo 2490+

Ons kascommissielid Dirk de Vries is plotseling opgenomen in het ziekenhuis met een hartinfarct.

Zijn lopende wedstrijden tegen Zone 4 zijn voorlopig gestopt.

Wij wensen hem een spoedig herstel toe!!!

We hebben een vriendschappelijke match tegen de Turken op het programma staan. De verwachte start is nog niet geheel bekend, maar de verwachting is eind van dit jaar. De standaard regels zullen van kracht zijn.

Vriendschappelijk wedstrijd opnieuw tegen Australië!

Helaas werden we deze maand in kennis gesteld van het overlijden van Frank Schutte.

Alle sterkte voor het verlies aan de nabestaanden.

Pages