Het Carlos Flores Gutiérrez Team Tournament is gestart met 4 Semi-Finals. De NBC heeft teams in SF1 en SF2. Veel succes!

Het Kandidatentoernooi van de 40e WK-cyclus 2020 start op 20 september 2020. De NBC heeft geen spelers met een kwalificatienorm, maar spelers met 2500+ mogen zich wel aanmelden om eventuele tekorten op te vullen.

ICCF Zone 1 en de Zweedse Corr schaakbond SSKK kondigen een vriendschappelijke match aan tussen Zweden en de Rest of Europe.

Johnny Fluit heeft zijn 2e CCM-norm behaald in 2TAB/VEN/2A. Proficiat, Johnny!

Luc Compagnie heeft zijn 2e CCE-norm in WC22/SF/8. Proficiat, Luc!

Frans Weseman heeft zijn 2e CCE-norm behaald in WS/CCE/A/7. Proficiat, Frans

De Finale NK-2018 is gestart met 19 deelnemers. De naam is hetzelfde als die van het vorige NK, waarin John Stigter NK werd, maar die Finale had NK-2016 moeten heten. John is dan ook NK-2016!

Herman in 't Veld heeft zijn 2e CCE-norm behaald in WS/CCM/B/7. Proficiat, Herman!

Het Rating Toernooi 2020 is gestart met 3 groepen, A, B, en C.

De Voorrondes voor het NK-2020 zijn gestart.

Pages