Match England-Rest of Europe

Zonal Director Andrey Pavlikov heeft een vriendschappelijke match opgezet van Engeland tegen "Rest of Europe", te spelen over 100-120 borden en te beginnen op 1 november 2018. Bedenktijd 10 zetten in 40 dagen, met duplicatie na 20 dagen. Elke spelers zal 2 partijen spelen tegen dezelfde tegnstander. We mogen 4 spelers nomineren om deel te nemen aan het team "Rest of Europe", en opgave hiervoor dient uiterlijk 16 september 2018 binnen te zijn bij Joop Jansen.