Jan Vosselman naar ICCF Executive Board!

Door de dood recentelijk van George Pyrich bleef de Executive Board van de ICCF met een vacature achter, de functie van Finance Director.

Namens Nederland heeft ondergetekende als ICCF-gedelegeerde (ja, ik doe eens deftig!) penningmeester Jan Vosselman gevraagd of hij geen interesse had in het penningmeesterschap van de ICCF. Nadat we met Henk Mostert en Nol van ’t Riet jarenlang “in the lead” waren binnen de ICCF, hebben we, net als vele andere Europese landen, de aansluiting met het bestuur enigszins verloren. Jan Vosselman heeft na rijp beraad besloten zijn CV aan ondergetekende te zenden. Het lijkt erop dat Jan nu de enige is die zich kandidaat heeft gesteld, en dat we als NBC een belangrijke bestuursfunctie kunnen krijgen binnen de ICCF.

Jan, proficiat namens geheel de NBC, speciaal het bestuur en héél speciaal namens mij,

AMICI SUMUS,
Joop Jansen